Kylät ja taajamat kuuluvat Vihtiin

Olen useaan otteeseen todennut, että vastakkainasettelu kylien ja taajamien välillä kannattaisi lopettaa kokonaan. Vastakkainasettelu ei rakenna, eikä sen avulla saada aikaiseksi parempia ratkaisuita, jos ratkaisuita ollenkaan. Tulevissa kuntavaaleissa äänestetään valtuusto, jonka tehtävä tulee olemaan historiallinen. ”Siltarumpupolitikointi” olisi tässä tilanteessa naivia. Eheää ja yhtenäistä valtuustoa tarvitaan nyt, jos koskaan Tulevalla valtuustokaudella kunnan toimintaympäristö muuttuu täydellisesti. Sosiaali-…

UUTISET: VIHTIIN UUSI TEOLLISUUS- JA URHEILUKYLÄ

Vihtiin suunnitellaan koko Uudenmaan mittakaavassa merkittävää uutta keskusta. Keskuksesta on tulossa työn ja hyvinvoinnin superkeskus. Keskus sijoittuu erinomaisten liikenneyhteyksien solmukohtaan, valtateiden 25 ja 2 kainaloon (kartta). – Vihti on Uudenmaan alueen hiomaton timantti, jonne tällainen Superkeskus sopii erinomaisesti. Olenkin ehdottanut keskuksen nimeksi Timanttia, toteaa kaavoitus- ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kim Lehtola Vihdin Timantti – uuden…

Vihdin joukkoliikennestrategia on valmisteltava strategisen yleiskaavan yhteydessä.

Joukkoliikenteen järjestämiseen osallistuminen on kunnalle harkinnanvaraista. Kunnalla on lakisääteisiä kuljetusten järjestämistehtäviä, kuten koulukuljetukset ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Näiden lisäksi siis kunta voi harkinnanvaraisesti osallistua muuta liikkumista palvelevaan järjestämiseen. Kun harkinnanvaraista järjestämistä tehdään, asiaa on pohdittava monista näkökulmista, mm toteutuuko kuntalaisten tasavertaisuus, mitä vaikutuksia asialla on kunnan houkuttelevuuden näkökulmasta, mitkä ovat taloudelliset resurssit ja kannattavuus ja mitä ympäristövaikutuksia joukkoliikenteen järjestämisellä, tai…

Vihdillä on avaimet omissa käsissään

Kunta teetti muuttotutkimuksen, joka valmistui juuri. Tutkimuksessa haastateltiin sekä tänne, että täältä pois muuttaneita. Tutkimuksessa ei noussut esille mitään kovin yllättävää. Tutkimuksen tulos vahvistaa kuitenkin sen, että avaimet ovat omissa käsissämme. Me voimme ja pystymme parempaan. Let’s do it! Vihtiin muuttajien motiiveissa korostuvat sosiaaliset suhteet, luonnon monimuotoisuus ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet, kun taas poismuuton syissä̈ korostuvat…

Vanhemmuutta ei voi ulkoistaa

Yhteiskuntaamme on rakentunut loistava malli, jossa voimme parhaimmillaan puhua kasvatuskumppanuudesta. Lapsemme saavat hyvän hoidon päiväkodissa ja mahdollisuuden oppia perusopetuksessa. Mahdollisuudet muuttuvat kuitenkin todeksi vain kodin ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Järjestelmän suurimmat ongelmat paljastuvat silloin, kun lasten vanhemmat ulkoistavat itsensä tuosta yhtälöstä. Kasvatuskumppanuuteen tarvitaan kaikkia osapuolia, eikä vanhemmuutta voi ulkoistaa. Tämä on arka aihe ja tätä…

Laput silmillä kohti vaaleja

Ensi keväänä järjestetään kuntavaalit ja kaikki puolueet tekevät ehdokashankintaa ja vaaliohjelmiaan kiihtyvällä tahdilla. Menemmekö kohti vaaleja laput silmillä? Teemmekö vaaleja vanhojen rakenteiden mukaan, vaikka eniten on muuttunut kaikki? Mika Aittamäki kirjoitti blogissaan, että ”Kasvava, kehittyvä yritys ei voi olla enää organisaatio. Sen on oltava organismi. Kehittyvä, muuttuva, monipuolistuva, elävä organismi”. Jäin pohtimaan tuota kirjoitusta ja…

Koulukeskustelu ryöpsähti käyntiin Vihdissä

Kouluverkkokeskustelu ryöpsähti käyntiin Vihdissä, kun kunnanjohtaja tiedotti valtuustoseminaarin jälkeen suunnitelmista, joiden tavoitteena on löytää Vihtiin sopivin ratkaisu perusopetuksen järjestämisestä. Keskustelu junnaa pahasti paikallaan, kun varsinainen sisältö jää taka-alalle. Kaikilla on oma mielipiteensä ja hyvä niin. Keskustelun päävirta keskittyy kuitenkin nyt menettelytapoihin, tai esityksen teknisiin yksityiskohtiin, kun kaikista tärkeintä on esityksen sisältö ja niiden perusteet. Sivistyskeskus…

Valtuusto voi olla myös huipputiimi

Kokoonnuimme Vihdin valtuuston kanssa perinteiseen valtuustoseminaariin. Tällä kertaa paikaksi valikoitui Hämeenlinna. Kiitos Hämeenlinnan kaupungille vieraanvaraisuudesta ja tilaisuudesta tutustua Tuomelan uudistettuun kouluun. Kuulimme esityksiä hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta, jotka olivat todella ajatuksia avartavia. Hämeenlinnalaisilla on paljon syitä olla ylpeitä omasta organisaatiostaan ja toteutetusta hankkeesta. (Lisätietoa Tuomelan koulun hankkeesta TÄSTÄ) Valtuustoseminaarimme oli varsin onnistunut ja saimme aikaiseksi…

Digitaalisuus ei ole PDF-lomake

Kun puhumme digitalisaatiosta kunnan näkökulmasta, puhumme liian usein järjestelmistä, tai sähköisestä asiointilomakkeesta. Liian usein siinä unohtuu asiakaslähtöisyys. Luomme PDF-lomakkeen kunnan tarpeista, joka on kuitenkin toimitettava paperisena versiona? Digitalisaatio on prosessi jossa teknologia, erilaiset sisällöt, palvelut ja asiointitavat yhdistyvät älykkäiksi prosesseiksi, jotka helpottavat kuntalaisten asiointia. Samalla se tarkoittaa kustannustehokkaita ratkaisuja yhden luukun periaatteella. ”Digitalisaatiolla tarkoitettiin alun…

Avoin kirje Luoteis-Uusimaa lehdelle

Olen lukenut 21.6 julkaistun lehtenne pääkirjoitusta nyt useampaan kertaan, ymmärtämättä oikein sen tarkoitusta ja linjaa. Pääkirjoitus koskee meitä kaikkia järkyttänyttä tapahtumaketjua, joka johti lopulta kahden ihmisen kuolemaan. Mikä pahinta, se johti myös virkatehtävässä olevan poliisin kuolemaan. Välitän tässä syvimmät osanottoni kuolleen poliisin lähiomaisille, ystäville ja koko Suomen poliisiyhteisölle. Pääkirjoitus on sanoma- ja aikakauslehden aloitussivulla sijaitseva,…

On aika nousta eturiviin

Kuntavaalit järjestetään tulevana keväänä 9.4.2017, nyt jos koskaan on aika nousta eturiviin. Vihti tarvitsee sinua juuri nyt, ehkä enemmän kuin ketään muuta vajaan 150 vuotisen historiansa aikana. Tulevan valtuustokauden aikana tapahtuu historiallisia muutoksia kuntarakenteeseen, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukset etenevät. Perustetaan mahdollinen maakuntavaltuusto ja kunnan palveluiden järjestäminen muuttuu radikaalisti. Taloustilanne ei tule helpottamaan moniin vuosiin…