Palvelumaksujen alentaminen tulisi hoitaa veronalennuksilla

Hallitus haluaa alentaa varhaiskasvatuksen maksuja. Se parantaisi työryhmän tutkimuksen mukaan erityisesti naisten työllisyyttä. ”Työryhmä on laskenut, että varhaiskasvatusmaksujen maltillinen alentaminen voisi lisätä työllisyyttä jopa yli 6000 henkilöllä. Varhaiskasvatusmaksut muodostavat kannustinloukun ottaa työtä vastaan, ne ovat erityisesti naisten työllistymisen este. Moni perhe miettii, kannattaako toisen vanhemman – yleensä äidin – palata työelämään, kun varhaiskasvatusmaksujen myötä rahaa…

10+5 vaalilupausta, onko tässä mitään järkeä?

Älä kysy kuntavaaliehdokkaalta MITÄ asioita hän aikoo valituksi tullessaan ajaa. Kysy mieluummin MITEN ja MIKSI hän aikoo niitä ajaa. Vaalit lähestyvät ja kysymykset siitä mitä asioita aikoo valituksi tullessaan ajaa, lisääntyvät päivä päivältä. Mielestäni kysymys ei ole oikein relevantti.  Se antaa ”helpoimman tien valitsijoille” mahdollisuuden tarttua toiveiden tynnyrin kahvoihin, eikä mikään lopulta muutu. Lupausten antaminen yksittäisistä…

Tulos kelpaa, ennuste ei

Vihdin kunnan tilinpäätös näyttää muodostuvan 5,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun ennuste vielä syksyn talousarviokeskustelujen yhteydessä oli – 2,2 miljoonaa euroa. Ennuste heittää siis n. 8 miljoonaa euroa. Olen kuluneen valtuustokauden aikana toistuvasti kritisoinut virheellisiä ennusteita, tämän kaikki valtuutetut varmasti muistavat. Raportointi ja ennustaminen ovat johtamisen työkaluja ja kaikki ymmärtävät sen, että virheellinen raportti tai ennuste,…

Kylät ja taajamat kuuluvat Vihtiin

Olen useaan otteeseen todennut, että vastakkainasettelu kylien ja taajamien välillä kannattaisi lopettaa kokonaan. Vastakkainasettelu ei rakenna, eikä sen avulla saada aikaiseksi parempia ratkaisuita, jos ratkaisuita ollenkaan. Tulevissa kuntavaaleissa äänestetään valtuusto, jonka tehtävä tulee olemaan historiallinen. ”Siltarumpupolitikointi” olisi tässä tilanteessa naivia. Eheää ja yhtenäistä valtuustoa tarvitaan nyt, jos koskaan Tulevalla valtuustokaudella kunnan toimintaympäristö muuttuu täydellisesti. Sosiaali-…

UUTISET: VIHTIIN UUSI TEOLLISUUS- JA URHEILUKYLÄ

Vihtiin suunnitellaan koko Uudenmaan mittakaavassa merkittävää uutta keskusta. Keskuksesta on tulossa työn ja hyvinvoinnin superkeskus. Keskus sijoittuu erinomaisten liikenneyhteyksien solmukohtaan, valtateiden 25 ja 2 kainaloon (kartta). – Vihti on Uudenmaan alueen hiomaton timantti, jonne tällainen Superkeskus sopii erinomaisesti. Olenkin ehdottanut keskuksen nimeksi Timanttia, toteaa kaavoitus- ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kim Lehtola Vihdin Timantti – uuden…

Vihdin joukkoliikennestrategia on valmisteltava strategisen yleiskaavan yhteydessä.

Joukkoliikenteen järjestämiseen osallistuminen on kunnalle harkinnanvaraista. Kunnalla on lakisääteisiä kuljetusten järjestämistehtäviä, kuten koulukuljetukset ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Näiden lisäksi siis kunta voi harkinnanvaraisesti osallistua muuta liikkumista palvelevaan järjestämiseen. Kun harkinnanvaraista järjestämistä tehdään, asiaa on pohdittava monista näkökulmista, mm toteutuuko kuntalaisten tasavertaisuus, mitä vaikutuksia asialla on kunnan houkuttelevuuden näkökulmasta, mitkä ovat taloudelliset resurssit ja kannattavuus ja mitä ympäristövaikutuksia joukkoliikenteen järjestämisellä, tai…

Kasvusta 2016 ja lupaus vuodelle 2017

Vuosi 2016 on ollut minulle monella tapaa kasvun vuosi. Kasvua bisneksessä, kasvua politiikassa ja kasvua ihmisenä. Epäonnistumisten joukossa on muutama onnistuminenkin. Olen kiitollinen jokaisesta vuoden 2016 päivästä. Vuosi alkoi epäonnistumisella, kun paljon panosta ja aikaa vaatinut Ruotsin ”valloitus” kuihtui ja projekti oli pakko lopettaa. Asiaan vaikutti moni yksityiskohta, mutta laivan kipparina kannan vastuun asiasta. Se…

Vihdillä on avaimet omissa käsissään

Kunta teetti muuttotutkimuksen, joka valmistui juuri. Tutkimuksessa haastateltiin sekä tänne, että täältä pois muuttaneita. Tutkimuksessa ei noussut esille mitään kovin yllättävää. Tutkimuksen tulos vahvistaa kuitenkin sen, että avaimet ovat omissa käsissämme. Me voimme ja pystymme parempaan. Let’s do it! Vihtiin muuttajien motiiveissa korostuvat sosiaaliset suhteet, luonnon monimuotoisuus ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet, kun taas poismuuton syissä̈ korostuvat…

Vanhemmuutta ei voi ulkoistaa

Yhteiskuntaamme on rakentunut loistava malli, jossa voimme parhaimmillaan puhua kasvatuskumppanuudesta. Lapsemme saavat hyvän hoidon päiväkodissa ja mahdollisuuden oppia perusopetuksessa. Mahdollisuudet muuttuvat kuitenkin todeksi vain kodin ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Järjestelmän suurimmat ongelmat paljastuvat silloin, kun lasten vanhemmat ulkoistavat itsensä tuosta yhtälöstä. Kasvatuskumppanuuteen tarvitaan kaikkia osapuolia, eikä vanhemmuutta voi ulkoistaa. Tämä on arka aihe ja tätä…

Vastuun ottaminen pakottaa oppimaan

Halu oppia on hyvä alku, mutta se on vain alku. Oppiminen on prosessi joka edellyttää ensin altistumista opille ja sen jälkeen työtä oppimisen eteen. Se taas vaatii uhrauksia. Vastuun ottaminen pakottaa oppimaan. Vanha sanonta ”Vastuuta ei voi antaa, se täytyy ottaa”, on oivallinen. Aidon vastuun ottamisen tuntee riittämättömyyden tunteena. Kun riittämättömyyden tunne on suurimmillaan, sinulla…

Johtaja, älä raahaa perässäsi lampaita

Yksi johtamisen keskeisin menestystekijä on valita oikeat ihmiset ympärilleen. Sellaiset ihmiset, jotka pystyvät kehittymään, kehittämään ja luomaan lisäarvoa. Yksi perusperiaate on, että heidän pitäisi olla parempia kuin sinä itse. Työ muuttuu kovaa vauhtia, eikä johtaminen ole ollut pitkään aikaan asioiden teettämistä, vaan vuorovaikutteista yhdessä tekemistä. Tarvitset ihmisiä, joilla on kyky ja halu ohjautua itse. Miten…