Valtuustopuheita 2013-2016

20.3.2017

Kokoomus / Ryhmäpuheenvuoro
Listan asia 5, Tervalammen koulun lakkauttaminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Olemme tekemässä henkisesti erittäin kipeää päätöstä, mutta rationaalisesti ajateltuna päätös on tällä kertaa tehtävä. Tervalammen koulun yhdistäminen Huhmarnummen kouluun on opetuksen ja käytännön järjestelyiden kannalta oikea päätös.

Alle 30 oppilaan koulu ei ole toimivin yksikkö ja lapsemme tarvitsevat toimivimman mahdollisen ratkaisun.

Arvoisa puheenjohtaja

Tämän päätöksen tekeminen saa minut vihaiseksi. Ei niinkään siksi, että koulut joudutaan yhdistämään, se on tässä tilanteessa lasten kannalta parempi ratkaisu. Mutta siksi, että ainakin osasyy tähän tilanteeseen on, että Tervalammen kaavoitusprosessia on vitkuteltu kohta 20 vuotta. Tämä vitkuttelu on aiheuttanut sen, että kylällä on ollut rakennuskielto voimassa maksimaalisen 15 vuoden ajan.

Olisiko Vihdin logistisesti parhaalla sijainnilla oleva Tervalampi kasvanut näiden vuosien aikana riittävästi? Kenties jopa muuta Vihtiä nopeammin? Olisiko kylämme todellisuudessa vaikkapa Ojakkalaa isompi taajama nyt, ilman pitkää rakennuskieltoa.

Tervalammen kaavoitusprosessia ei voi hyvällä tahdollakaan sanoa onnistuneeksi. Tällä valtuustokaudella kaavatyö on kuitenkin pitkän hiljaiselon jälkeen edennyt harppauksia eteenpäin. Valitettavasti koulun kannalta liian myöhään.

Me Tervalampelaiset valtuutetut olemme saaneet tästä nyt tehtävästä päätöksestä osamme. Minä ymmärrän sen hyvin. Minulta on kysytty miksi et puolusta oman kotikyläsi koulua?

Olen vastannut, että tässä asiassa lasten etu on tärkeintä, eikä lasten edun mukaisen opetuksen toteutumiseen saa vaikuttaa vitkuttelu kaavan kanssa.

Tämän päätöksen suhteen on oltava realistinen, jopa inhottavan realistinen. Vaikka kaava olisi tänä päivänä lainvoimainen, se ei ehtisi pelastaa kouluamme. Vaikka se olisi ollut valmis vuosi sitten, se ei olisi ehtinyt sitä tehdä.

Tarvitsisimme kyläämme noin 70 alakouluikäistä lasta nopealla aikataululla, jotta koulun säilyttäminen olisi mahdollista, eikä se taida olla kovinkaan realistinen ajatus.

Vaikka kaikki Vihtiin taajamien ulkopuolelle vuosittain rakennetut noin 30 omakotitaloa rakentuisi yhden vuoden aikana Tervalammelle, toisiko sekään nopeasti helpotusta koulun tilanteeseen? Varsinkin, kun pelkkä ajatuskin koko rakentamisen keskittymisestä kyläämme on aika epätodennäköinen. Sekin on muistettava, ettei valmis kaava muodostaisi suoria rakennuspaikkoja, vaan silloinkin kysymys on siitä, myyvätkö maanomistajat tontteja ja saataisiinko niitä kaupaksi.

Koulun olisi voinut pelastaa vain normaalilla aikataululla jo 2005 paikkeilla valmistunut kaava ja sitä seurannut voimakas rakentaminen kylässämme. Tämä kaikki on kuitenkin arvuuttelua. Teemme päätöstä tässä ja nyt.

Arvoisa Puheenjohtaja,

Tässä asiassa on paljon opittavaa.

Meidän on jatkossa huolehdittava siitä, ettei tällaisia pitkäksi venyviä prosesseja pääse syntymään. Kyläämme on hiljaa hirtetty rakennuskiellon alla ja nyt olemme tässä tilanteessa. Asioiden on sujuttava paljon jouhevammin, jotta kuntamme kehittyisi jatkossakin.

Kun nyt olemme aloittamassa koko kuntaa koskevaa yleiskaavaa, siihen on resursoitava riittävästi käsipareja, ettei tällaisia pullonkauloja synny.

Olen tyytyväinen lastemme opetuksen kannalta, mutta pahoillani Tervalammen kylän puolesta, koulutyön päättymisestä omassa kylässämme.

Näillä saatesanoilla Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä koulujen yhdistämisestä.


7.10.2016

Kokoomus / Ryhmäpuheenvuoro
Listan asia 2, Kunnan rakennusomaisuuden salkutus

Kunnan rakennusomaisuuden salkutus on ehkä eniten väärinymmärretty uudistus ja työkalu tällä valtuustokaudella. Salkutusta on kritisoitu paitsi mediassa, myös osan valtuutettujen toimesta. Asiaa on turhaan demonisoitu ja olisi väärin, ellei tätä asiaa nyt oikaista.

Salkutus on suora jatkumo järkevälle kiinteistönpidolle ja se on ollut iso ponnistus tilapalveluilta ja Kari Setälän johtamalta organisaatiolta. Kiitos ansiokkaasta työstä. Olemme tällä valtuustokaudella onnistuneet hillitsemään toimintakulujemme kasvua ja näyttää siltä, että ne kääntyvät jopa laskuun ensi vuoden aikana.

Valtuustokauden alusta asti kunnan kiinteistöpidon osalta on tehty myös merkittäviä uudistuksia. Nämä uudistukset vaikuttavat sekä tulo-, että menopuoleen.

 • Olemme lisänneet koko kunnan rakennuskannan kiinteistönhallintaohjelmaan ja asettaneet kiinteistöjemme vuokrat oikealle tasolle, vastaamaan kiinteistöjen tosiasiallisia kustannuksia. Samalla meillä on laajasti tietoa kiinteistöjemme tilasta yhdessä paikassa.
 • Olemme luopuneet useista ”ö-luokan” kiinteistöistä, lähinnä asuinhuoneistoista, joiden omistaminen ei ole ollut perusteltua millään mittarilla.
 • Olemme pohtineet ja jatkuvasti tarkentaneet paitsi oikein mitoitettuja, myös oikein ajoitettuja investointeja.

Tämä salkutus on suora jatkumo järkevälle kiinteistönpidolle ja rakennusomaisuutemme kehittämiselle.

Salkutus on pitkän aikavälin suunnittelua varten luotu työkalu. Se on synkroonissa koko ajan kunnan investointiohjelman kanssa. Meillä on kerrankin tiedossa koostetusti millaisia kiinteistöjä omistamme ja millaisia vaikutuksia niillä on kunnan korjausvelkaan, investointiohjelmaan, sekä palveluverkon laajuuteen ja muotoon. Työkalu tukee erinomaisesti päätöksentekoa, kun kuntamme kiinteistöjen tulevaisuutta jatkossa pohditaan.

Salkutusta on haukuttu ”poliittiseksi tempuksi”, tai ”ilman perusteita tehdyksi mielipideasiaksi”. Näin ei ole.

Taustalla on käytetty runsaasti tietoa, jota on kerätty alkaen vuoden 2012 paikkeilla tehdystä kiinteistökartoituksesta, jolloin kunnan kiinteistöt on erikseen kartoitettu ja arvioitu. Taustalla on käytetty myös kiinteistöjen ylläpidon tietoa ja laskentaa ja huomioitu toimintamme laajuutta ja sen kehittymistä tulevaisuudessa. Kerrassaan upea työkalu.

Olkaa valtuutetut ja kuntalaiset ylpeitä viranhaltijoiden tekemästä työstä, sillä tämä työkalu parantaa verovarojemme vastuullista käyttöä. Työkalun avulla osaamme tehdä päätöksiä mistä kiinteistöistä kannattaa luopua kokonaan ja mihin kiinteistöön kannattaa satsata veronmaksajien rahoja.

Näillä sanoilla Kokoomuksen valtuustoryhmä toteaa ilolla uuden työkalun käyttöönoton ja hyväksyy kunnanhallituksen esityksen rakennusomaisuuden salkuttamisesta.


9.11.2015

Kokoomus / Ryhmäpuheenvuoro
Listan asia 3 §, Kaavoitusohjelma

Niin kuin esittelytekstissä kerrotaan, kaavoitusohjelma on ”Vihdin kunnan maankäytön toimintaohjelma, jossa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät”. Nyt päätettävänä oleva ohjelma vuodelle 2016 ei sisällä suuria uudistuksia tai strategisia pelinavauksia.

Vuosittain hyväksyttävä Vihdin kunnan kaavoitusohjelma on siis lähinnä työlistan päivitys, ei niinkään tulevaisuutta luotaava strateginen asiakirja. Viranhaltijat laativat kaavoitusohjelman niillä pelimerkeillä joita heillä on käytössään ja siihen nähden nykyinen kaavoitusohjelma on varsin hyvä.

Kaavoitus puhuttaa meitä päättäjiä ja kuntalaisia. Kaavoituksesta ja sen painopisteistä on kirjoitettu laajasti paikallismediassa ja siitä on julkaistu haastatteluita ja kipakoita kommentteja viimeksi nyt kuluneella viikolla. Asia on esillä lähestulkoon jokaisessa tilaisuudessa jossa me valtuutetut kohtaamme ja meitä puhuttaa erityisesti työpaikka-alueiden puute ja syystä.

Asuinrakentamisen tonttivarantomme on hyvällä tasolla ja kuten kaavoitusohjelmasta voi lukea, niitä on tulossa lisää. Selkeä puute Vihdissä on nyt yhtenäisestä, logistisesti järkevälle paikalle sijoittuvasta laajemmasta työpaikka-alueesta.

Kaavoitamme kyllä työpaikka-alueita, mutta nykyisille kunnan omistamille maa-alueille syntyy lähinnä pienehköjä alueita irralleen toisistaan. Viime viikolla kaavoitus- ja tekninen lautakunta lähetti hyväksymiskäsittelyyn Höytiönnummen työpaikka-alueen kaavan, jonka suunnittelualue on 6,7 hehtaaria ja siihen suunnitellaan muodostuvan yhteensä kahdeksan tonttia.

Samassa kokouksessaan lautakunta käynnisti myös uuden Ritalanrinteen työpaikka-alueen asemakaavan. Ritalanrinteen kaava on irrotettu omaksi kaavakseen Ridalinmetsän laajemmasta kaava-alueesta, sen etenemisen vauhdittamiseksi. Nämä kaavat ovat tyhjää parempia, mutta eivät ratkaise kokonaisuutta.

Monien peräänkuuluttaman yhtenäisen ja laajemman työpaikka-alueen saaminen kaavoitettavaksi vaatii rohkeutta ja päättäväisyyttä.

Tässä salissa ei ole henkilöä jota asia ei koskettaisi, tai jolla ei olisi vähintään osa-vastuuta tämän asian ratkaisemiseksi. Kunnalla ei ole hallussaan sellaisia maa-alueita, joihin voisimme laajemman työpaikka-alueen kaavoittaa. Sellaisen löytäminen vaatii rohkeaa ja ennakkoluulotonta työtä meiltä päättäjiltä, viranhaltijoilta ja maanomistajilta.

Miten alamme edistää asiaa konkreettisemmin? Miten siihen löydetyt esteet tai hidasteet ratkaistaan? Miten keksimme uusia keinoja yhtenäisen maa-alueen löytämiseksi? Millaista uudenlaista vuoropuhelua tai yhteistä suunnittelua voimme tehdä maanomistajien kanssa?

Helpointa on löytää esteitä jonkin rohkean idean toteuttamiselle kuin ratkaisuja niiden selättämiseksi.

Mikäli olen ymmärtänyt oikein, olemme laajasti yksimielisiä siitä että tämä asia on kunnan kannalta merkittävä puute ja kun näin on, meidän on investoitava tämän asian ratkaisemiseksi. Siihen on panostettava omia resurssejamme ja hankittava tarvittavaa asiantuntemusta myös ulkopuolelta.

Meillä on investointityöryhmä joka keskittyy investointien raameihin, aikatauluihin ja yleisesti investointikokonaisuuden hallintaan. Olisiko nyt syytä perustaa kaavoitusryhmä, joka keskittyisi vain tämän työpaikka-alueen ratkaisemiseen ja rohkeiden ideoiden selvittämiseen?

Tässä yhteydessä haluan vedota myös kuntalaisiin ja maanomistajiin. Asian ratkaiseminen on Vihdin kunnan tulevaisuuden kannalta merkittävä. Pyydän kuntalaisia ja maanomistajia suhtautumaan myötämielisesti uusiin ideoihin ja kaavoihin, sekä osallistumaan asian edistämiseen. Meillä ei ole syytä ainakaan omilla toimillamme hidastaa kaavoittamistamme, niitä hidastetaan kyllä muiden toimesta aivan riittävästi.

Näillä sanoilla Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä kaavoitusohjelmaksi vuodelle 2016.


1.6.2015

Kokoomus / Ryhmäpuheenvuoro
Listan asia 3 §, Vihdin kunnan tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen

Päätin tällä kertaa sekä aloittaa, että lopettaa puheenvuoroni positiivisesti. Meillä on syytä lievään tyytyväisyyteen vuoden 2014 toteutuneita talouslukuja katsottaessa. Kunnan tilinpäätös oli ennustettua vähemmän alijäämäinen ja yhteenlaskettu tulos Vihdin Veden kanssa on jopa 50 t€ plussan puolella.

Haluan kuitenkin painottaa toisen lauseeni sanoja, ”syytä LIEVÄÄN tyytyväisyyteen”. Olemmehan saaneet nyt toteutuneella tuloksella vain hieman jatkoaikaa talouden tasapainottamiseksi. Työ talouden oikaisemiseksi on edelleen pahasti kesken. Tämä varsin positiivinen tulos suhteessa talousarvioon perustuu aitoihin onnistumisiin, mutta myös onnekkaisiin sattumiin ja sitä, arvoisat valtuutetut, me emme voi unohtaa.

Muutaman asian tässä mainitakseni:

 1. Leudot talvet tilikauden molemmissa päissä toivat säästöjä kadunpidosta ja energiakustannuksista – näiden vaikutus on reilusti yli miljoona euroa
 2. Saimme maksupalautuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä vajaat 800 000 euroa

Näiden kertaluontoisten erien tai säävaihteluista syntyneiden säästöjen jälkeen normalisoitu tilinpäätös olisi siis edelleen raskaasti alijäämäinen. Lumiset talvet ja muutama erikoissairaanhoidon vaativampi hoitotoimenpide, pudottaa meidät takaisin reilusti alijäämäisiin lukemiin. Tiedän että moni syytää minua nyt negatiivisuudesta, mutta tämä ei ole sitä. Tämä on realismia ja tosiasioiden tunnustamista.

Kun huomioimme nämä kertaluontoiset erät ja ennusteet lähivuosien talouden kehityksestä, päätöksenteon pohjana on pidettävä edelleen reilusti yli 5 miljoonan euron kiinni kurottavaa laskennallista alijäämää. Taittaaksemme velkaantumisemme, meidän olisi tehtävä jopa 8 miljoonan euron tuloksellisia vuosia. Tämä ei saa unohtua poliittisesta päätöksenteosta.

Olemme hyvällä alulla talouden tasapainottamisesta, mutta vasta alulla ja matka on vielä pitkä. Rohkeita avauksia ja ratkaisuita on tehtävä koko kuluvan valtuustokauden loppuun asti. Tasapainotus jatkuu vielä senkin jälkeen, joten suu säkkiä myöden.

Osa talouden paremmasta tilanteesta syntyi veronkorotusten muodossa. Sekin tie on nyt kuljettu Vihdissä loppuun. Olemme Uudenmaan kärkiverottajia ja menetämme tässä suhteessa kilpailukykyämme kuntana koko ajan. Kuluvan kevään aikana väestön kasvu on totaalisesti pysähtynyt.

Samalla kun väestön kasvu on pysähtynyt, velkaantumisemme kiihtyy. Velka alkaa olla 3 000 euroa / asukas, eikä investointitarpeiden kasaa ole puraistu kuin nimeksi. Velkaan liittyy myös korkoriski, vaikka osa koroista olisikin suojattuna. Poikkeuksellisen alhaisella tasolla olevat korot säästävät meitä nyt pahimmalta, mutta se tilanne ei jatku loputtomiin.

Sitten se loppuosan positiivisuus. Viime vuoden taloudenpidossa on paljon hyvää.

Kunnan viranhaltijat ja työntekijät ovat ottaneet talouden korjaamisen tosissaan. Pieniä ja isompiakin puroja on saatu katkaistua sieltä täältä. Henkilöstökustannukset laskivat edelleen ja se on hyvä suuntaus.

Aivan erityisen maininnan haluan tässä yhteydessä antaa Vihdin Veden johdolle ja työntekijöille. Sen lisäksi että Vihdissä tehdään Suomen laadukkainta vedenpuhdistustyötä, sitä tehdään myös taloudellisesti kannattavalla tavalla. Kiitos.

Kiitos myös johtaville viranhaltijoille ja erityisesti kunnanjohtajalle uutterasta työstä talouden tasapainottamiseksi. Meidän päättäjien ja viranhaltijoiden suurin vastuu on säilyttää ja jakaa yhteinen realistinen ja kirkas talouden tilannekuva. Meidän on yhdessä tehtävä kaikki tarvittava sen parantamiseksi.

Vihdin lukion abiturientti Riku Laine kertoi taannoin, miten hän voisi olla Vihdin kunnan asukas vuonna 2025, hän totesi mm. että;

 • Vihdissä työpaikat ovat välittömässä läheisyydessä ja etätyölle on järjestetty hyvät mahdollisuudet (valokaapeli)
 • Strategiaehdotukset konkretisoidaan
 • Terveydenhuolto pidetään järkevän matkan päässä
 • Asuntojen hinnat ovat järkeviä ja useita asumismuotoja on tarjolla
 • Ulkoilu- ja harrastusalueet ylläpidetään nykyisellä korkealla tasollaan
 • Kunnan taloustilanne on siedettävä ja verotus kohtuullinen

Nuorissa on viisautta, jota meidän kannattaa kuunnella.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa Vihdin kunnan tilinpäätöksen hyväksymistä päätösehdotuksen mukaisesti.


8.12.2014

Kokoomus / ryhmäpuheenvuoro
Listan asia 2 §, Kaavoitusohjelma 2015

Olemme hyväksymässä kaavoitusohjelmaa vuodelle 2015. Kaavoitusohjelma on kaavoitustyön pohjalle vuosittain laadittava maankäytön toimintaohjelma, jossa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät. Kaavoitusohjelmaa kritisoidaan usein sen taajamakeskeisyydestä, mikä sinänsä on ymmärrettävää, onhan sen selkeänä tavoitteena taajama-asteen nostaminen.

Kuten kaavoitusohjelmassa todetaan ”Vihdissä on noin kolmannes asuinrakentamisesta perinteisesti sijoittunut haja-asutusalueelle. Tavoitteena on nostaa kunnan taajama-astetta, jotta yhä suurempi osuus kunnan väestöstä asuisi kuntatalouden edullisuutta lisäävästi palveluiden läheisyydessä, mikä vastaavasti pienentäisi haja-asutuksen osuutta alle 30 prosenttiin”. Vaikka me kylillä todella haluaisimme kyläkaavojen tekemistä ja kylien kehittymisen ja kasvun vauhdittamista kaavoituksella, se ei ole tällä hetkellä kunnan kannalta ensisijainen vaihtoehto. Kilpailuasetelma tässä asiassa ei ole kylät vastaan taajamat Vihdin sisällä, vaan Vihti vastaan muut kehyskunnat ja kunnan talouden reunaehdot.

Kaavoitusohjelmassa pyritään maakuntakaavan vaatimuksien, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kunnan omien intressien mahdollisimman luontevaan yhteensovittamiseen ja kuntatalouden kehityksen varmistamiseen, siltä osin kuin se on kaavoituksella mahdollista.

Kaavoitus on pitkäjänteistä kymmenien vuosien mittaista suunnittelua ja sillä pyritään ennustamaan tulevaisuutta mahdollisimman tarkoin ja monista tulokulmista. Olennainen kysymys onkin, Miten kaavoitusohjelmalla mahdollisimman hyvin palvellaan kunnan kasvua ja huomioidaan taloudelliset reunaehdot, suhteessa siihen, miten ihmiset haluavat asua, elää ja olla. Tämä ohjelma vastaa käsitykseni mukaan hyvin näitä tarpeita.

Kaavoitusohjelmassa vuodelle 2015 painotetaan edellisten vuosien tapaan työpaikkaomavaraisuuden kasvuedellytysten turvaamista ja työpaikka-alueiden suunnittelua hyvien liikenneyhteyksien tuntumaan pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Kaavoitusohjelma on siis toimintaohjelma ja runko kaavoitustyölle. Sen on kuitenkin elettävä tilanteen mukaan. Jatkossakin sen toteuttamisessa on tarvittaessa huomioitava uudet, kunnan kannalta merkittävät mahdollisuudet ja otettava niitä rohkeasti mukaan työohjelmiin kaavoitusohjelman ulkopuolelta, aivan kuten kunnanhallitus on kokouksessaan tämän asian tiimoilta tehnyt.

Näillä sanoilla Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä kaavoitusohjelmaksi 2015.


28.4.2014

Kokoomus / ryhmäpuheenvuoro
Listan asia numero 6 ja 7

Nummelan koulun hankesuunnitelma ja talousarviomuutos

Olemme aiemmin valtuustossa päättäneet Nummelan koulun vanhan osan hankesuunnitelmasta ja nyt olemme käytännössä päättämässä hankkeen toteuttamisen aikaistamisesta. Alkujaan varsinainen peruskorjaus on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2015 aikana ja kuluvalle vuodelle on varattu rahaa vain hankkeen suunnittelulle. Hankesuunnittelu on edennyt rivakasti, eikä hankesuunnitelman päättämisen yhteydessä annetun valtuustoponnen mukaiset selvitykset tuoneet esille uusia ongelmia tai vaurioita.

Hanke kiinnostaa meitä kaikkia kuntalaisia, erityisesti Nummelan koulun oppilaita ja heidän vanhempiaan ja puhunkin lyhyesti peruskorjauksen toteutuksesta.

Nummelan koulun vanhan osan runko on paikalla valettu betonirunko. Esitetyssä hankesuunnitelmassa koko rakennus peruskorjataan täydellisesti, aiemmin uusittua vesikattoa lukuun ottamatta. Käytännössä rakenteet puretaan betonirunkoon asti sekä sisällä, että ulkona ja uusitaan kokonaan. Ikkunat ja ovet vaihdetaan, lattiapinnat jyrsitään betonille ennen pinnoitusta ja sisäkatot uusitaan. Käyttövesi- ja viemäriputkistot uusitaan ja pedagogisten muutosten myötä myös koulun ilmastointi uusitaan.

Minulta on usein kysytty, eikö olisi kannattanut rakentaa kokonaan uutta koulua? Vastaus on ei. Saamme käytännössä täysin peruskorjatun koulun noin puolella uudisrakennuksen kustannuksista. Korostan vielä, ettei nyt ole kyseessä saneeraus vaan täydellinen peruskorjaus.

Hankkeen suunnittelussa on käytetty kaiken kunnan sisällä olemassa olevan osaamisen lisäksi isoa joukkoa ulkopuolisia asiantuntijoita ja suunnittelijoita. Tämä hanke on valmisteltu erittäin huolellisesti ja haluankin kiittää viranhaltijoita ja asiantuntijoita hienosta työstä hankkeen suunnittelussa.

Meillä kaikilla vihtiläisillä on varmasti yhteinen tahtotila myös tämän koulun tilojen suhteen, haluamme terveelliset ja turvalliset tilat ja sellaisia tässä nyt ollaan rakentamassa.

Hankkeen toteuttamisen vaiheistus on suunniteltu siten että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa koulutyölle. Hankkeen aikaistaminen esityksen mukaisesti on järkevää, eikä sen lykkäämiselle vuodelle 2015 ole mitään syytä. Hanke aloitettaisiin kesän aikana ja vaiheistetaan siten että koulutyötä eniten haittaavat osat peruskorjataan kesän aikana ja muita osia syyslukukauden aikana. Tavoitteena on että hanke valmistuisi loppuvuoteen mennessä.

Hankkeen toteuttaminen nipistää entisestään ahtaasta pihatilasta työmaata varten pienen osan. Toteutetaan hanke huolellisesti mutta pikaisesti, jotta voimme lopulta palauttaa myös koulun piha-alueet oppilaiden käyttöön.

Asialistan seuraavassa pykälässä esitetään lisämäärärahaa oppimateriaalien ja kalusteiden uusimiseen. Uudet kalusteet ovat tarpeen ja viimeistelevät huolella suunnitellun ja toteutettavan koulun peruskorjauksen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä yksimielisesti.


9.12.2013

Henkilökohtainen puheenvuoro
Listan asia 5, Talousarvio 2014

Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito Vihdissä

Vihdin kunnassa on noin 2900 0-6 vuotiasta lasta, joista 60 % käyttävät päivähoidon palveluita. Päivähoitopaikkojen tarve lisääntyy kunnan alueella kolmen päiväkotiryhmän verran vuodessa. 2/3 osaa uudesta tarpeesta syntyy Nummelan alueelle ja 1/3 osaa muualle Vihtiin. Ryhmässä voi olla 12 – 21 lasta, mutta keskimäärin ryhmäkoko on 18 lasta, riippuen hoitolasten ikäjakaumasta.

Päivähoitoa järjestetään kunnan omana palveluna ja jonkin verran yksityisten tuottamina. Yksityisissä päiväkodeissa on tällä hetkellä 107 lasta ja vapaana olevia hoitopaikkoja on 15, lisäksi n. 80 lasta on yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisen palvelun piirissä olevista lapsista reilut 2/3 ovat yli- ja vajaat 1/3 alle kolmivuotiaita.

Vihdin kunnassa on aiemmin toiminut kahdeksan yksityistä päiväkotia, kun niitä tällä hetkellä on vain neljä. Myös perhepäivähoidon määrä on viime vuosina laskenut. Perhepäivähoidon määrä vähenee yleisesti Suomessa, mutta yksityisten päiväkotien määrä on kasvusuunnassa. Vihdissä tämä trendi on ollut valitettavasti toisenlainen.

Huomioiden päivähoitotarpeen jatkuvan kasvun ja kunnan valtavan investointitarpeen, on välttämätöntä että yksityisten palveluntarjoajien määrä kasvaisi samassa suhteessa. Lisäksi on huomioitava että yksityiset hoitopaikat ovat kustannusvaikutuksiltaan kunnalle edullisempia, kuin omana palveluna tuotettu päivähoito ja ero on merkittävä.

Kunnan maksamat korvaukset yksityisen hoidon järjestämisestä, eivät ole seuranneet yleistä kustannuskehitystä. Vihdin maksama korvaus on huomattavasti alempi kuin vertailukelpoisten Kuumakuntien keskimäärin maksamat korvaukset ja reilusti alemmat kuin pääkaupunkiseudun kunnissa keskimäärin.

Jotta houkuttelisimme kuntaamme uusia yksityisiä päiväkotipalveluja tuottavia yrityksiä ja turvaisimme nykyisten palveluntuottajien jatkuvuuden ja samalla välttäisimme jo ennestään valtavan investointitarpeen kasvamisen, teen seuraavan ponsiesityksen:

Valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen käynnistämään kiireellisen selvityksen yksityisen hoidon tuen korottamisesta jo tammikuussa 2014.

(Valtuusto hyväksyi esityksen äänestyksessään)


3.6.2013

Kokoomus / ryhmäpuheenvuoro
Listan asia 15 §, Nummelan koulun korjaaminen

Nummelan koulussa havaittiin loppuvuodesta 2012 vakavaa oireilua, joiden katsottiin johtuvan sisäilmaongelmista. Koulu jakaantuu vanhaan ja uuteen osaan ja nyt päätettävänämme on uuden osan korjaaminen. Vanhan puolen osalta suunnittelu jatkuu ja sen osalta päätökset tehdään myöhemmin.

Epäilty sisäilmaongelma otettiin kunnassa erittäin vakavasti ja ensisijaisesti huolehdittiin siitä, että mahdollisimman häiriötön koulutyö voisi jatkua väliaikaisissa tiloissa. Asioita voi aina tehdä paremmin, eikä kaikki korvaavat toimet ole olleet koulutyön laadun kannalta riittäviä. Lasten vanhemmat ovat syystä olleet huolissaan siitä, miten opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen antaminen toteutuu näissä väliaikaistiloissa. Opettajia on irtisanoutunut kevään aikana, joka on entisestään lisännyt huolta koulutyön onnistumisesta. Koulutyö ei ymmärrettävistä syistä ole ollut häiriötöntä ja sen toteuttaminen on vaatinut lapsilta, lasten vanhemmilta ja koulun henkilökunnalta paljon ponnisteluita koko kevätlukukauden ajan.

Opettajien irtisanoutuminen ei ole johtunut vain sisäilmaongelmista.

Saamieni tietojen mukaan opettajat ovat enemmänkin kokeneet etteivät ole pystyneet toteuttamaan kunnianhimoisia pedagogisia tavoitteitaan väliaikaisissa tiloissa ja siksi hakeutuneet muihin, myös Vihdin kunnan kouluihin töihin. Opettajien irtisanoutumisissa on myös luontaista liikehdintää, esimerkiksi lyhyemmän työmatkan vuoksi. Tässä kohtaa on syytä antaa iso kiitos kaikille oppilaille, oppilaiden vanhemmille ja koulun henkilökunnalle kärsivällisyydestä tässä haastavassa tilanteessa. Kunta on teettänyt sisäilmatutkimuksia alan ehdottomilla asiantuntijoilla ja toistuvia tutkimuksia (mittauksia yli 50 kpl) on tehty erittäin laajamittaisesti.

Tutkimusten mukaan rakennuksessa ei ole merkittäviä kosteudesta aiheutuvia homevaurioita.

Sen sijaan kiinto- ja irtokalusteiden lastulevyrakenteissa on siivous ja valumavesien aiheuttamia lastulevyn vaurioita ja mikrobivaurioita. Lisäksi luokkahuoneissa on ollut paljon avohyllytiloja, joissa säilytetyt opetustarvikkeet ja muut esineet ovat estäneet huolellisen siivouksen. Vuosien saatossa kertyneet pölyt ja mikrobit lähtevät liikkeelle sisäilmaan ilmavirroista tai tavaroiden siirtelystä johtuen. Myös tuulettamisen yhteydessä luokkiin pääsee ulkoilmassa olevia luontaisia mikrobeja, tähän viittaa myös se että kaikki mittaustulokset ovat huomattavasti parempia sen jälkeen kun toiminta on siirretty väistötiloihin. (tuuletus koulussa on vähentynyt tai loppunut kokonaan)

Kiistaton tosiasia on, että koulussa on ollut oireilua ja sisäilmassa mikrobeja, mutta kosteudesta johtuvaa hometta koulussa ei ole.

Koulurakennus on ehjä. Nyt esitetyssä korjaussuunnitelmassa koulua korjataan enemmän kuin sisäilmaongelmiin johtaneet syyt edellyttäisivät. Koulusta tulee asianmukaisesti varustettu, turvallinen ja terveellinen koulu. Tarkoitus on myös varotoimena vuokrata Hopeaniemen tilat syyslomaan asti, mutta ensisijaisena tavoitteena on aloittaa koulu Nummelan uudistetussa koulussa lukuvuoden alkaessa.

Lopuksi totean vielä, että irtisanoutuneiden opettajien tilalle on haettu uusia opettajia ja virkoja täytetään jatkuvasti kun päteviä hakijoita saadaan. On täysi syy uskoa, että koulutyö alkaa pätevissä käsissä ja turvallisessa koulurakennuksessa – Nummelan Koulussa, lukuvuoden alkaessa.

Näillä sanoin Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä lisämäärärahasta koulun korjaamiseksi.

One Comment Lisää omasi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s